Kurumsal
Hakkımızda
Vizyon & Değerlerimiz
Çevre Politikası
Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası
Sıfır Tolerans Politikası
Kurumsal Bilgiler
Sertifikalar
Referanslar

Sıfır Tolerans Politikası

Baran Ev ve Yapı Aksesuarları Otomotiv San. Tic. A.Ş.bünyesinde aşağıdaki unsurlara tolerans göstermeyeceğini ve bu tür uygulamaların karşısında olduğunu taahhüt eder.

Çocuk İşçiliği

• 15 yaşından küçük (veya yerel kanunlara göre asgari yaş sınırının altında kalan) işçi çalıştırma

• 18 yaşından küçük olup zorla, baskı yoluyla işçi çalıştırma

Bağımlı / Borçlu Çalışma

• İşçilerin iş yerini terk etmesine izin vermeme veya onları istekleri dışında fazla mesai yapmaya zorlama

• İşçileri çalışmaya zorlamak için şiddet uygulama veya şiddet uygulama tehdidinde bulunma

İnsanlık Dışı Muamele

• İnsanlık dışı veya aşağılayıcı muamele, işkence (cinsel istismar dâhil), psikolojik veya fiziksel baskı ve/veya sözlü taciz

• İfade özgürlüğünün ve/veya fiziksel özgürlüğün kısıtlanması

• Standartların altında yaşam koşulları; temiz içilebilir su verilmemesi

• Korkutma

• Eşit olmayan muamele

• Tehdit veya şiddet uygulanması

İş Sağlığı ve Güvenliği

• İş sağlığı ve güvenliği ilkelerinin çalışanların sağlığını, güvenliğini ve/veya hayatını tehlikeye atacak derecede ihlali

Etik Olmayan Davranışlar

• Denetçilere rüşvet verme teşebbüsü

• Tedarik zincirinde kasıtlı olarak yanlış bilgi verilmesi

• Yan haklardan mahrum bırakılma

     

Rüşvet ve Çıkar Sağlama

 Şirket lehine olsa dahi yasal ve etik olmayan bir menfaat sağlamak için ödeme veya değeri olan herhangi bir şey teklif etme

  •  Kuruluş ve kişilerden benzeri bir menfaat elde etme
  •  Faaliyette bulunulan ülkede veya iş kolunda bu tür uygulamalar yaygın olsa bile rüşvet veya yolsuzluk olarak değerlendirilebilecek yasal ve etik olmayan her türlü davranışta bulunma
  • Herhangi bir işin kolaylaştırılması veya hızlandırılması için yapılacak her türlü ödeme
  •  Tüm çalışanların  kamu görevlilerine doğrudan ya da dolaylı olarak hediye, ağırlama, ikram veya başka bir menfaat sağlama