Kurumsal
Hakkımızda
Vizyon & Değerlerimiz
Çevre Politikası
Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası
Sıfır Tolerans Politikası
Kurumsal Bilgiler
Sertifikalar
Referanslar

Çevre Politikası

kalite

Şirketimiz çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gerektiğine inanan bir yaklaşımı benimser.

Bu Kapsamda;

  • Doğal kaynakları verimli kullanmayı, geri dönüşüm ve geri kazanımı arttırmayı,

 

  • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasını sağlamayı,

 

  • Üretim, stoklama, sevkiyat faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmeyi,

 

  • Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı bilinçlendirmeyi,

 

  • İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmayı,

 

  • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı

 

Beyan ve taahhüt ederiz.